Huske laget av Avigo Tjenesten.

Avigo Tjenesten

Avigo Tjenesten er et arbeids- og aktivitetstiltak for unge sosialhjelpsmottakere mellom 18-30 år i Lillesand- og Birkenes kommune. Målet er at du skal bli selvforsørget, enten ved å starte på utdanning eller komme i lønnet arbeid.

Vi er opptatt av at du som deltaker ved Avigo Tjenesten skal oppnå motivasjon og mestring. For å nå dette har vi fokus på det sosiale, de gode samtalene – både individuelt og i fellesskap, felles trening og karriereveiledning. Det er viktig at du som deltaker får variert arbeidstrening for å oppnå dette.

Det tilbys arbeidstrening innen service-, montering, små varer innen treproduksjon, hagearbeid og transportoppdrag for privat og bedrift. Det tilbys også arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv.

Avigo Tjenesten har 15 plasser, 11 plasser til Lillesand kommune, og 4 plasser til Birkenes kommune.

Aktivitetstilbudet ved Avigo Tjenesten

  • Karriereveiledning
  • Arbeidstrening
  • Individuelle samtaler
  • Sosialt felleskap
  • Fysisk trening
  • Hjelp til å søke jobber

Fra NAV til jobb – via Atlanteren

Elisabeth er bare 24 år, men har allerede rukket å gjøre seg mange jobberfaringer. Ikke minst har hun kjent på det å stå utenfor arbeidslivet, og å lure på om det egentlig var noe for henne. Vendepunktet kom på vei over Atlanterhavet, ombord i Christian Radich.


Kontakt oss

Navn(Påkrevd)