Personlige Historier

Fra NAV til jobb – via Atlanteren

Elisabeth er bare 24 år, men har allerede rukket å gjøre seg mange jobberfaringer. Ikke minst har hun kjent på det å stå utenfor arbeidslivet, og å lure på om det egentlig var noe for henne. Vendepunktet kom på vei over Atlanterhavet, ombord i Christian Radich.

Vi tar det fra begynnelsen – eller begynnelsen av arbeidslivet. For Elisabeth var ungdomstiden tøff. Hun samlet bagasje, og ikke av den typen man helst vil bære på. Hun slet med lavt selvbilde og fikk seg venner i feil miljø. På videregående ble hun anbefalt å velge linjen tannhelsesekretær. Hun så for seg full jobb på tannlegekontor, men var ikke forberedt på hvor få stillinger det fantes å velge mellom, og at slike stillinger gjerne er deltid.

– Som 18-åring uten arbeidserfaring hadde jeg lite å stille opp med. Jeg fikk noen korte vikariater innen tannhelse, dagligvarebutikk, telefonsalg, i en byggevarekjede, på bensinstasjon og restaurant, men det gikk ikke lenge før jeg ble arbeidsledig. Jeg skulle ønske jeg hadde fått mer informasjon om de faktiske jobbmulighetene etter utdannelsen jeg ble rådet til å ta, sier 24-åringen.

Fra NAV til Avigo

Som arbeidsledig mottok Elisabeth sosialstønad fra NAV. Som mottaker av denne har man oppmøteplikt i Ung Arena, og det var slik vi ble kjent med henne her på huset.  Ung Arena er et arbeids- og aktivitetstiltak for unge sosialhjelpsmottakere mellom 18 og 30 år i Lillesand og Birkenes kommuner. Målet er at deltagerne skal bli i stand til å forsørge seg selv, enten ved å starte på utdanning eller å komme i lønnet arbeid.

– Endelig fikk jeg veiledning og trygge voksne å snakke med. Noen som så meg for den jeg var, ikke bare i en jobbsituasjon, men også som menneske. Veilederne skjønte at jeg hadde slitt, og de forsto hva jeg hadde bruk for. Dessuten var det bra for meg å møte andre unge i samme situasjon, forteller hun.

Elisabeth hadde ikke vært lenge hos Ung Arena før hun fikk hjelp til å søke seg inn på en Windjammer-seilas. Windjammer er et livsmestringsprogram for unge mennesker som opplever utenforskap og som søker nye muligheter i livet.  I løpet av en måned ombord på seilskuta Christian Radich får de utvikle og utfordre seg selv, med mål om å bli klar over, og kjent med, sine egne ressurser.

Nye perspektiv

Turen over Atlanterhavet ble et vendepunkt for Elisabeth. Måneden uten mobil, internett eller kontakt med noen andre enn deltagerne og mannskapet ombord på skipet, forandret måten hun så på seg selv. I trygge omgivelser fikk hun teste egne, og andres, grenser, og turde begynne å vise følelser.

– På seilturen ble jeg tryggere på meg selv, og på å vise hvem jeg er. Jeg må ikke lenger skjule hvem jeg er, og jeg tør endelig si hva jeg mener.

Elisabeth Andersen

Hun fikk også del i et annet perspektiv: Tilbakemeldinger på hvordan de andre opplevde henne. At hun var inkluderende og så menneskene rundt seg.

Har to jobber

– Elisabeth er positiv, omgjengelig og smilende. Hun har et vinnende vesen, sier veileder i Ung Arena, Mona Lundemoen Ludviksen.

– Hun har stor kapasitet og har hele tiden vært målrettet, Elisabeth vil jobbe fullt. Det krever stor egeninnsats og vilje for å snu situasjonen sin slik Elisabeth har gjort, mener Mona.

Det er bare et halvt år siden Elisabeth kom hjem fra seilasen. I dag har hun to jobber, en som tannhelsesekretær og en jobb hos McDonalds. Hun trives godt med å ha mye å gjøre og tar gjerne på seg ekstravakter når muligheten byr seg.

Veien fra nyutdannet til der hun er i dag har ikke vært uten utfordringer.

– Men jeg har lært noe i alle jobbene jeg har vært i, og jeg har lært hvor viktig et godt arbeidsmiljø er for trivselen. Og ikke minst har jeg lært meg å si ifra.