Huske laget av Avigo Tjenesten.

Ung Arena

Ung Arena er et arbeids- og aktivitetstiltak for unge voksne mellom 18-30 år i Lillesand- og Birkenes kommune. Målet er at du skal bli selvforsørget, enten ved å starte på utdanning eller komme i lønnet arbeid.

Vi er opptatt av at du som deltaker ved Ung Arena skal oppnå motivasjon og mestring. For å nå dette har vi fokus på det sosiale, de gode samtalene – både individuelt og i fellesskap, felles trening og karriereveiledning. Det er viktig at du som deltaker får variert arbeidstrening for å oppnå dette.

Det tilbys arbeidstrening innen service-, montering, små varer innen treproduksjon, hagearbeid og transportoppdrag for privat og bedrift. Det tilbys også arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv.

Ung Arena har 15 plasser, 11 plasser til Lillesand kommune, og 4 plasser til Birkenes kommune.

Aktivitetstilbudet ved Ung Arena

 • Karriereveiledning
 • Arbeidstrening
 • Individuelle samtaler
 • Sosialt felleskap
 • Fysisk trening
 • Hjelp til å søke jobber
 • Bedriftsbesøk
 • Temadager
 • Skriveverksted (CV og søknad)
 • Matlaging
 • Arbeidspraksis internt/eksternt
 • VR, spill og gaming

Fra NAV til jobb – via Atlanteren

Elisabeth er bare 24 år, men har allerede rukket å gjøre seg mange jobberfaringer. Ikke minst har hun kjent på det å stå utenfor arbeidslivet, og å lure på om det egentlig var noe for henne. Vendepunktet kom på vei over Atlanterhavet, ombord i Christian Radich.


Kontakt oss

Navn(Påkrevd)