Torunn er en av våre dyktige ansatte i Bruktbutikken. Etter flere år utenfor arbeidslivet, startet hun på Avigo i en alder av 54 år. Torunn elsker jobben sin, og jobber gjerne ekstra i ferier og på lørdager. Historien hennes er nokså unik. «Det er verdt å prøve, og det er aldri for sent», forteller Torunn.

Torunn fikk epilepsi i ung alder, og ble etter hvert uføretrygdet på grunn av det. Hun mistet sin mor tidlig, så da ble det naturlig at hun tok seg av hus og hjem etter at hun var ferdig med ungdomsskolen. Hun fikk aldri mulighet til å ta noen utdannelse, men hun har hatt omsorgsoppgaver i hjemmet.

På grunn av epilepsien gruet hun seg etter hvert for å gå utenfor huset i frykt for å få anfall, dette utviklet seg til angst. «Dørstokkmila» ble stadig lengre. Etter hvert fikk Torunn egen familie. Hun tok da selv initiativ til å få hjelp til å håndtere angsten, slik at den ikke skulle være til hinder for hverdagslivet.

I en alder av 54 år bestemte Torunn seg for å gjøre noe med situasjonen. «Jeg ville ha noe som var mitt, og tok kontakt med NAV», sier hun. Avigo var en ønsket arbeidsplass. Torunn tok selv kontakt, og fikk fast jobb i varig tilrettelagt arbeid. «Jeg gørrkoser meg på jobb, og ønsker å jobbe her resten av livet», forteller hun.  Hun har ikke gruet seg for å komme på jobb en eneste dag, og merker at jobben gjør henne godt. «Jeg blir pushet i riktig retning av dyktige arbeidsledere, får nye utfordringer, tør å prøve nye ting og vokser på ansvaret jeg blir gitt».

Hverdagen er helt ny på alle mulige måter, og hun liker rutinen jobben gir henne. Torunn gleder seg over en variert jobb, resultater og fremgang i det som gjøres. Aller helst vil Torunn tilbringe ferier og fridager på jobb. Samtidig påpeker hun at det er godt å komme hjem om ettermiddagen, etter en lang arbeidsdag som har gjort henne sliten på en god måte.

«Torunn er en kollega som sprer mye glede rundt seg, både hos kollegaer og kunder. Det er fint å se hvordan hun har fått tro på seg selv og sine ressurser gjennom arbeidsoppgavene og ansvaret hun har fått. Hun er en kjempeviktig ressurs i butikken, og stiller alltid opp med et positivt sinn. Vi er så glad for at Torunn jobber hos oss», sier en smilende Kari Lise, arbeidsleder VTA Grimstad.

Torunn kunne ønske at hun prøvde seg i jobben tidligere. Den mestringsfølelsen og arbeidsgleden hun viser til i dag, skulle hun gjerne ha kjent på for 30 år siden. «Jeg måtte få troen på meg selv, og er så glad for at arbeidslederne gir meg ansvar og tillit. Jobben i Bruktbutikken har gitt med den mestringsfølelsen og selvtilliten jeg har savnet», sier Torunn.

 

– Vi syns det er viktig å være en inkluderende arbeidsplass, og forsøker så langt det lar seg gjøre å rekruttere ansatte gjennom bruk av arbeidspraksis, enten det er via NAV eller en arbeids- og inkluderingsbedrift, forteller Elin Thoresen. – Vi har gode erfaringer med arbeidsinkludering og ser ressurspersoner som ønsker å få en plass i ordinært arbeidsliv.

Nancy viste interesse for kontorarbeid og lærte dataprogrammer fort. For henne passet derfor administrasjonsjobben på Sørlandslisten midt i blinken. Her legger arbeidsgiver til rette for en fleksibel arbeidshverdag. Nancy har fått støykansellerende headset dekket av NAV for at ikke støy eller mye lyd skal være forstyrrende i hennes arbeidshverdag.

Sørlandslisten er opptatt av bærekraft i alle ledd. De har nylig fått tildelt «Svanemerket», de har installert solceller på taket og satser stort på arbeidsinkludering.

– Det har vært tøft å komme hit, men hadde jeg visst at dette var plassen jeg skulle ende på så hadde veien vært lettere å gå, forteller Nancy. – Jeg blir møtt med forståelse og vennlighet, og opplever en meningsfull arbeidshverdag. Vi har det alle bedre hvis vi bidrar, og man må for all del ikke gi opp, avslutter hun.