Ekspertbistand – oppfølging av sykemeldte

Trenger din bedrift bistand i oppfølgingen av sykmeldte medarbeidere? Har dere arbeidstakere med langt eller hyppige sykefravær? Har dere prøvd «alt» uten at det har ført fram?

Ekspertbistand – tett oppfølging av sykemeldte

Ekspertbistand innebærer at en nøytral partner, med kompetanse på arbeid og helse, bistår og kartlegger hva som skal til for at arbeidstaker og arbeidsgiver får redusert sykefravær og et mer stabilt arbeidsforhold. Ved langvarig eller hyppig sykefravær, til tross for tilrettelegging og oppfølging, kan det være nyttig å se situasjonen utenfra.
Ekspertbistand skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen, og er en del av virkemidlene i den nye IA-avtalen. Ved en forhåndsgodkjent søknad dekkes kostnader opptil 22 300,- av NAV.  

Sykemelding- bilde som illustrerer sykemelding, Ekspertbistand - oppfølging av sykemeldte

Ekspertbistand i oppfølging av sykemeldte har som mål å minimere langvarige sykefravær, forbedre arbeidsmiljøet, øke produktiviteten og bidra til at ansatte føler seg støttet under en utfordrende tid. Tjenesten legger vekt på et samarbeid mellom arbeidsgiver og den sykemeldte ansatte for å kunne komme styrket tilbake til arbeidsplassen.

Innholdet i ekspertbistand

Kartlegging og identifisering

  • Gjennomgang av sykefraværshistorikk, funksjon og gjennomførte tiltak
  • Kartlegging av funksjon, og sammen finne frem til nødvendig oppfølging og tilrettelegging

Skreddersøm

  • Individuell oppfølging av den sykemeldte og arbeidsgiver, og skape rom for dialog
  • Bidra til at den sykemeldte kommer i prosess mot jobb, og oppnå en stabil løsning for alle parter

Plan videre

  • Synliggjøre konsekvenser, muligheter og aktuelle løsninger for den ansatte og arbeidsgiver
  • Utarbeide en skriftlig plan om veien videre

Kontakt oss

Navn(Påkrevd)