Karriereveiledning

Avigo hjelper mennesker til å ta bevisste yrkes- og karrierevalg. Målet med karriereveiledningen er at du skal bli mer bevisst på dine styrker, din kompetanse og dine muligheter, slik blir du relevant og attraktiv i arbeidsmarkedet fremover 

Karriereveiledning – individuelt

Avigo hjelper mennesker til å ta bevisste yrkes- og karrierevalg. Målet med karriereveiledningen er at du skal bli mer bevisst på dine styrker, din kompetanse og dine muligheter, slik blir du relevant og attraktiv i arbeidsmarkedet fremover 

Karriereveiledning - bilde av to mennesker hvor den ene veileder den andre ut i fra en bok.

Karriereveiledning skal være et bidrag til at du selv kan håndtere din egen karriere, også i endring og overganger. Vi ønsker å være en nyttig sparringspartner for deg, for at du skal ta reflekterte jobb- og utdanningsvalg. 

Vårt mål er å støtte deg til å se hvilke evner og hvilken kompetanse du har, og å bidra med tips til verktøy du kan bruke for å nå dine mål i arbeidslivet. 

I veiledningstimen får du: 

  • En nøytral og profesjonell samtalepartner med taushetsplikt. 
  • Mulighet til å utforske og reflektere over dine behov og interesser. 
  • Mulighet til å kartlegge og reflektere over hva du kan, og hva du er god på. 
  • Veiledning på hvor du finner den informasjonen du trenger. 
  • Gjennomgang av CV og søknad, og intervjutrening. 
  • Støtte og utfordring. 

Innholdet vil tilpasses deg og hva som er ditt behov. Veiledningstimen varer i 45 minutter. 

Karriereveiledning kan både leveres på oppdrag fra bedrifter og fra privatpersoner. Vi leverer både enkelttimer og pakketilbud, avhengig av behov. Ta kontakt for en gratis kartleggingsprat om ditt behov og for et pristilbud.  

Kontakt oss

Navn(Påkrevd)