Kompetansepluss

Har du ansatte som trenger eller ønsker å bli bedre i norsk på arbeidsplassen? Da kan du søke om offentlig finansiert, yrkesrettet norskkurs hos oss i Avigo.

Kompetansepluss

Målet er at Kompetansepluss skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Kompetansepluss er en tilskuddsordning for arbeidslivet eller frivillige organisasjoner, og leveres kostnadsfritt for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Vi tilbyr kurs i

  • Lesing
  • Skriving
  • Regning
  • Digitale ferdigheter
  • Muntlig kommunikasjon
  • Norsk
Kompetansepluss- bilde av et klasserom

Kurset tilpasses den enkelte bedrift

Kursene kan variere, men de inkluderer ofte opplæringsprogrammer, kurs, veiledning og støtte for voksne arbeidstakere i ulike bransjer og yrker. Programmet er spesielt opptatt av å hjelpe arbeidstakere som har behov for å utvikle digitale ferdigheter, grunnleggende ferdigheter og annen relevant kompetanse for å forbli konkurransedyktige i arbeidsmarkedet. Vi kan tilpasse undervisning i lesing, skriving, muntlig, regning, norsk og digitale ferdigheter til den enkelte bedrift. Undervisningen kan skje på arbeidsplassen, hos Avigo eller digitalt.

Arbeidstaker må få fri for å delta på kursene. Vi sørger for at kursene har høy kvalitet, og tar oss av søking og rapportering til myndighetene. Opplæringen i Kompetansepluss består av kurs med moduler som angir antall timer med opplæring i en eller flere grunnleggende ferdigheter. Størrelse og sammensetning av modulene i et kurs må vurderes ut fra deltakernes behov. Det kan søkes om flere kurs i samme søknad. Kurset vil ikke koste bedriften noe, men arbeidsgiver må påregne å bruke litt tid sammen med Avigo på å organisere og følge opp kursene.