Våre satsningsområder

Hos Avigo ser vi hver eneste dag hvordan arbeid gir mestring og livskvalitet. Det er ingenting som motiverer oss mer til å yte vårt beste for å få folk i jobb. 

Viktige satsninger i 2023 – doble antall mennesker som vi skal hjelpe ut i jobb eller utdanning

  • Fortsette og utvikle alle våre eksisterende tiltak slik at vi hjelper ennå flere å komme ut i arbeidet eller utdanning.
  • Fagopplæring og kvalifisering for den gruppen som trenger tilrettelagte utdanningsløp.
  • Etablere og styrke tilbudene til unge med økt fokus på å forebygge utenforskap – Avigo Ung.
  • Videreutvikle VTA for å tilpasse oss endringene i brukerbehovene med fokus på bedre ivaretagelse og mål om kvalifisering og rekruttering til arbeidslivet.
  • Bistå eierkommunene og fylkeskommunen til å redusere utenforskap gjennom kommunetilpassede tiltak. Effektiv drift og kultur.