Sammen får vi folk i jobb

alt

En god jobbmatch ga Nancy en meningsfull arbeidshverdag

Nancy har kjempet mot psykiske og fysiske utfordringer i en årrekke, og var i arbeidsrettede tiltak hos Avigo i en lengre periode før hun fant sin nåværende arbeidsplass.


Les hele historien

Endelig ferdig med 7-års skolegang

Avigo i samarbeid med NAV og Universitetet i Agder tilbyr studier med støtte (SMS) til studenter med psykiske helseutfordringer som trenger støtte, veiledning og tilrettelegging i studiehverdagen. Anne Marie Ellingsen (27) og har fått veiledning fra SMS i tre år. Hun har fullført en bachelor i sosialt arbeid og kan nå kalle seg sosionom.

Les hele historien

alt

Sammen får vi folk i jobb

Avigo har ambisjon om å være en ledende arbeids- og inkluderingsbedrift i vår region. Vårt viktigste fortrinn er mulighetene vi har for å kvalifisere, skreddersy arbeidspraksis internt eller eksternt og hjelpe folk til å komme i jobb.

Les mer her

Avigo

JOBB/UTDANNING
Pr. mai 2021 fikk vi 63 % av jobbsøkerne i AFT over til jobb eller utdanning


Avigo

KVALIFISERING
Uformell kvalifisering: 100 % av jobbsøkerne i AFT og VTA kartlegges av grunnleggende ferdigheter.
Alle som har avsluttet har mottatt fagbevis/attest for gjennomført uformell kvalifisering av fagopplæring eller av arbeidsrelaterte ferdigheter.

Formell kvalifisering: 15 % har startet på en formell kvalifisering/fagbrev hos Avigo. Hittil i år har 4 stykker fullført formell kvalifisering


Avigo

PRAKSIS/UTPLASSERING
Pr. mai 2021 har 92 % av jobbsøkerne i AFT fått mulighet for prøve seg ut og kvalifisere seg i ordinære bedrifter.

Pr. mai 2021 har 24 % av arbeidstakerne i VTA jobb eller er tilknyttet arbeid i ordinære bedrifter.Noen av våre samarbeidspartnere: