Inngår samarbeid

Lillesand kommune, ved NAV, har inngått samarbeid om drift av «Tjenesten» med Avigo.

Avigo forside av bygg

Tjenesten er en avdeling under Lillesand kommune. Ved å inngå et samarbeid med arbeids- og inkluderingsbedriften Avigo vil arbeidet bli styrket.

– Samarbeidet vil bidra til at unge i Lillesand og Birkenes får et bedre og mer variert tilbud om kvalifisering, utdanning og jobb, opplyser NAV Lillesand i en pressemelding.

«Tjenesten» er et arbeids- og aktivitetstiltak for unge sosialhjelpsmottakere mellom 18-30 år i kommunene Lillesand og Birkenes. Målet er å bli selvforsørget på annen måte enn sosialhjelp, enten ved å starte på utdanning eller komme i lønnet arbeid.

Her får de unge blant annet tilbud om karriereveiledning, sosialt felleskap, fysisk trening og hjelp til å søke jobber. Noen får arbeidstrening på Avigo innen trearbeid, vedproduksjon og transportoppdrag.

Bedriften tar også oppdrag for private- og offentlige bedrifter. Eksempler på dette er flytteoppdrag og hagearbeid. I tillegg kan enkeltungdom være i arbeidstrening i lokale bedrifter.

«Tjenesten» har 15 plasser, hvorav 11 plasser er reservert for unge fra Lillesand og 4 plasser benyttes av unge fra Birkenes. Samarbeidet bidrar til at de ansatte ved avdelingen får et større fagmiljø, noe som styrker ungdommens tilbud.

Avigo eies av kommunene Lillesand, Birkenes og Grimstad, sammen med Agder Fylkeskommune. «Tjenesten» vil bli en del av Avigo Arbeid og Inkludering AS, og nytt navn vil bli «Avigo Tjenesten», opplyses det i pressemeldingen.

– Samarbeidet gir et styrket tilbud til unge i form av flere og mer varierte arbeidsoppgaver. De opplever også at de får ta del i et større sosialt fellesskap, sier avdelingsleder og jobbveileder ved «Avigo Tjenesten», Mona Lundemoen Ludviksen.

– Vi i NAV gleder oss over samarbeidet mellom «Tjenesten» og Avigo. Begge har spisskompetanse innen arbeidsinkludering og vi har stor tro på at vi sammen kan tilby ungdommene et bedre tilbud om kvalifisering, utdanning og jobb, sier NAV-leder i Lillesand, Gunni Mersland i pressemeldingen.