– La oss starte tidlig

Se for deg en helt vanlig skoleklasse i et helt vanlig klasserom et sted i Norge. Ta med deg hele vindusrekka og plasser dem utenfor. Det er der de, statistisk sett, kommer til å havne. I dag er det 100.000 nordmenn under 30 år som verken er i jobb eller utdanning.

Anniken Hellenes og Vibeke Hasselø, Avigo

Se for deg en helt vanlig skoleklasse i et helt vanlig klasserom et sted i Norge. Ta med deg hele vindusrekka og plasser dem utenfor. Det er der de, statistisk sett, kommer til å havne.

I dag er det 100.000 nordmenn under 30 år som verken er i jobb eller utdanning. Mens tallet for hele landet er 8,2, ligger Agder enda høyere, med hele 10,5 prosent utenforskap.

Mer enn halvparten av deltagerne i Avigo sine tiltak er under 30 år. Vi som jobber med inkludering i arbeidslivet, møter disse menneskene hver eneste dag. Og vi ser at de allerede har stått for lenge ute når de kommer til oss. De har jevnt over stadig større helseutfordringer og står lenger unna arbeidslivet, og det bekymrer oss at utviklingen går den gale veien. Det kan ikke være riktig at vi skal måtte vente på diagnose og et nummer i Nav-systemet før vi får hjelpe dem?

Tidligere i år lanserte vi Avigo Ung, en forsterket satsing på nettopp ungt utenforskap. Ett av målene våre er å skape gode mestringsarenaer for unge, helt ned i trettenårsalderen. Det er et utradisjonelt valg i vår bransje, men som kompetansebedrift kjenner vi på et ansvar. For tallene i Agder er dystre. Ingen andre steder i Norge har man en høyere andel unge uføre som aldri har fullført videregående eller vært ute i arbeid. Dersom vi skal hjelpe disse ungdommene må vi begynne tidligere. Derfor satser Avigo nå yngre enn vi har gjort tidligere, for å kunne være med på å bygge motivasjon allerede i ungdomsskolen. Fordi vi vet at det hjelper.

De to største risikofaktorene for utenforskap er helseutfordringer og avbrutt utdanning. Vi kjenner sårbarhetsfaktorene og vi ser hvor lite som skal til før en generasjons utfordringer følger med til den neste. Og på den annen side ser vi verdien, og effektene, av å bygge en god grunnmur for de barna og ungdommene som er mest utsatt.

Vi opplever det gang på gang, hvor lite som skal til for å snu en negativ spiral. Å få kjenne på mestring og bli sett som en ressurs, samt få være en som er viktig for laget. Effekten er nesten umiddelbar. Å fikse noe utenfor klasserommet, når klasserommet blir for trangt, teorien for tung eller dagene for lange. Å få bruke tid på noe man er god på, bli sett for, og anerkjent for, det man får til, og ikke det bare man ikke får til.

Forebygging er nøkkelordet, og det er det vi ønsker å gjøre mer av med Avigo Ung. Det handler om å skreddersy løsninger for den enkelte, sikre gode overganger mellom barneskole, ungdomsskole og videregående, og om å verdsette en praktisk tilnærming. Denne vinteren har vi hatt fem elever, både fra ungdomsskole og videregående, som har fått prøve seg med ulike arbeidsoppgaver i Avigo. Samtidig har vi i dag flere elever i praktisk opplæring ved kantina på Lillesand Ungdomsskole, et tilbud for elever som trenger en pause fra klasserommet. Det vi ser er at ungdommen som syns dagene i klasserommet blir for lange, opplever mestring i disse arbeidsoppgavene. De er flinke i praktiske oppgaver og vi gleder oss enormt over mestringen de viser. Dette vil vi gjøre mer av, og vi er i god dialog med våre eierkommuner for å finne flere muligheter for å bidra mot skoleungdom.

Det koster samfunnet 24 millioner kroner når et ungt menneske blir stående utenfor arbeidslivet. Og da snakker vi om rent de samfunnsøkonomiske konsekvensene. For enkeltindividet står det om de menneskelige konsekvensene, om helse, livskvalitet og selvverd.

Å stå utenfor som ung skaper arr for livet.

Med tidlig innsats kan vi forebygge utenforskap og gi flere en god start på et langt arbeidsliv.

Anniken Hellenes og Vibeke Hasselø, Avigo