Skal hjelpe flere gjennom skolen

Like før sommerferien signerte Avigo en avtale som vil sikre alternative opplæringsarenaer for flere ungdom i Birkenes og Lillesand.

. F.v. Anette Sylta Sandberg, rådgiver oppvekst Lillesand kommune, Ragnhild Elisabeth Andersen, kommunalsjef oppvekst Lillesand kommune, Anniken Hellenes, ansvarlig Avigo ung, Marianne Moen Knutsen, kommunalsjef Birkenes kommune, Tone Vareberg, daglig leder Avigo. Bak Tore Abrahamsen, rektor Valstrand skole.

– Dette er gledelig! Vi vet hvor lite som skal til for å skape følelsen av mestring, og hvor viktig den mestringen er i en skolehverdag. Ikke alle er tjent med å sitte i et klasserom fra halv ni til tre hver dag, og dette prosjektet handler om å skape alternative arenaer for opplæring og mestring for elever i 7. til 10. klasse.

Det sier Tone Vareberg, daglig leder i arbeids- og inkluderingsbedriften Avigo. Sammen med Birkenes og Lillesand kommuner, tar de nå initiativ til flere tilbud og tiltak rettet mot unge på vei inn i arbeidslivet.

Tidlig innsats

– Agder strever med store levekårsutfordringer. I fylket vårt har vi flere unge uføre enn noe annet sted i landet, og stadig flere faller ut allerede i ungdomsskolen. Vi ser det også hos oss, at de som kommer inn i våre tiltak, er yngre og står lenger unna arbeidslivet enn tidligere. For å hjelpe flest mulig best mulig må vi rett og slett starte tidligere, mener Vareberg.

Gjennom et omfattende strategiarbeid i 2022, la Avigo grunnlaget for en større satsning på en yngre målgruppe. Et av tiltakene som allerede er igangsatt er kantinedrift ved Lillesand ungdomsskole (LUS), et tilbud for elever som i kortere enn lengre perioder har behov for læring gjennom praktisk arbeid.

– Kantina på LUS er et godt eksempel på hvordan man kan bruke alternative opplæringsarenaer for å oppnå kompetansemål. Opplegget har faglig dybde og er helt i tråd med både opplæringsloven og kompetanseløftet. Ikke minst gir det muligheter for å lykkes med videre utdanning seinere i livet. For dette handler ikke bare om her og nå, men om disse ungdommenes fremtid, sier Anette Sylta Sandberg, skolerådgiver i Lillesand kommune.

Mestring motiverer

Også Valstrand skole i Birkenes har gjort positive erfaringer med alternative opplæringsarenaer det siste året.

– Samarbeidet med Avigo har skapt endring allerede, gjennom positive opplevelser for enkeltelever, sier Valstrand-rektor Tore Abrahamsen.

– En alternativ opplæringsarena kan både gi elevene kjærkommen mestring, faglig dybde, trening til videregående skole og en innføring i arbeidslivet, legger han til.

– Avigo etterstreber at elevene skal kjenne på mestring gjennom læring. læring og kvalifisering som de kan bruke videre i skolegangen sin, og som gjerne skal vekke lysten og motivasjonen til å lære mer. Ved å oppleve hva de faktisk kan og fikser, håper vi at flere skal finne veien inn til videre skolegang, for eksempel fagbrev, utdyper Vareberg.

Felles utfordringer

– Vi gleder oss til veien videre. Avigo har et godt verdigrunnlag og et grunnleggende godt menneskesyn, og vi deler både samfunnsoppdrag og en felles forståelse for utfordringsbildet. Dette samarbeidet gjør det enkelt å utforske nye muligheter, sier kommunalsjef organisasjon og oppvekst i Birkenes kommune, Marianne Moen Knutsen.

– Kommunene eier oss jo. Vi er her for dem, og vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe med de felles utfordringene vi har. Nå skal vi sammen kartlegge og identifisere metodikk og tiltak som fungerer på målgruppen, for å forebygge utenforskap, og for å inkludere. I Avigo har vi både kompetansen og mestringsarenaene. Ikke bare i produksjonen, men også butikk, kantine og barnehage. Alt ligger til rette for at vi skal lykkes, sier Vareberg.

– Vi har begynt med ungdomsskolene, og vi er godt i gang både med Birkenes og Lillesand kommuner. Samtidig må vi se på overgangene, både fra barneskole til ungdomsskole og fra ungdomsskole til videregående skole. Fremover jobber vi også for å få med oss Grimstad kommune, som også er medeier i Avigo, og ikke minst fylkeskommunen. Det beste arbeidet er det vi gjør sammen, sier hun.