LUS-kantinen med nytt samarbeid: – En ny opplærings arena

Lillesand ungdomsskole går sammen med Avigo for å lage et nytt tilbud for elever med behov for en alternativ opplærings arena.

Espen Ekse-Gundersen og Halvor Nes

Planen er at Avigo fra høsten skal drifte kantinen på Lillesand ungdomsskole. Tanken er å gi elever med behov for et mer praktisk tilbud muligheten til det, også på skolen.

– Skolen har de siste årene blitt svært teoretisert og vi opplever å i for liten grad kunne tilby elevene våre praktiske innslag i skolehverdagen. Tidligere var dette enklere. Elever som hadde behov for det kunne da ha faste dager i uka hvor man var utplassert i arbeidslivet. I dag er det flere formaliteter som må være på plass for å få til slike ordninger. Dette bla. gjennom en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten, forteller fungerende rektor, Espen Ekse-Gundersen.

– Vi er derfor nå veldig glade for å i år fått samarbeid med flere spennende aktører, som Avigo, Lillesand HUB og vi ser på muligheter med Dagsen, for å gi ulike elever ulike arenaer for å oppleve mestring og opplæring.

– Utrolig bra

Tjenesteutvikler i Avigo, Halvor Nes, sier at dette var noe Avigo gjerne ville være med på.

– Det er utrolig bra at ungdomsskolen ønsker dette, sier han.

Det er Avigo som skal drifte kantinen, og vil bruke sin kompetanse til å hjelpe folk i arbeid, til å hjelpe elevene til å oppleve mestring og få til oppgavene.

– Vi vil at elevene skal få en eierskap til kantina, så vi vil ta imot innspill på hvordan de vil ha menyen, og de skal få drive med produksjon og salg, sier Nes.

Skal bli en oase

Frem til nå har skolen hatt en privat aktør til å drifte kantinen og her har man i perioder hatt elever tilstede, men dette har av ulike årsaker ikke fungert helt optimalt.

–Den private aktøren har vi hatt kontrakt med siden skolen åpnet, men denne avtalen går nå ut, sier Ekse-Gundersen.

– Det er tøft for mange å gå over til ungdomsskolen, så om kantinen kan bli en slags oase for elevene, så hadde det vært utrolig gøy, sier han.

Og det er også målet med samarbeidet.

– Så gjør vi dette så lenge det er nyttig, og viser det seg at det ikke er noe, så prøver vi å finne noe annet, sier Nes.

Artikkel og bilder er hentet fra Lillesands-posten.