Endelig ferdig med 7-års skolegang

Avigo i samarbeid med NAV og Universitetet i Agder tilbyr studier med støtte (SMS) til studenter med psykiske helseutfordringer som trenger støtte, veiledning og tilrettelegging i studiehverdagen. Anne Marie Ellingsen (27) og har fått veiledning fra SMS i tre år. Hun har fullført en bachelor i sosialt arbeid og kan nå kalle seg sosionom.

Anne Marie, tidligere deltaker i SMS.

Anne Marie er opprinnelig fra Stavanger og flyttet til Kristiansand som 20-åring. I andre semester ble hun syk og måtte inn og ut av sykehuset i lengre perioder. Det gikk hardt utover psyken og studiene. – Jeg ble stående alene med sykdommen og tankene jeg hverken klarte å sortere eller håndtere, og det var særlig utfordrende å bo så langt borte fra familien i denne perioden, sier Anne Marie.

Hun tok kontakt med «Ungteam» i Kristiansand hvor hun møtte en veileder som fortalte henne om SMS.

– Veilederen hjalp meg med å sette meg i kontakt med NAV og videre søkte meg inn i SMS, sier Anne Marie.

Gjennom Elisabeth Lindboe, veileder i SMS i Avigo, har Anne Marie fått tilpasset studieløpet etter eget tempo og fått hjelp til å tilrettelegge hverdagen som student. Det har vært til god hjelp at veilederen har mange kontakter, kjenner systemet og kan snakke på vegne av Anne Marie.

 Anne Marie har tatt bacheloren i løpet av fire år ettersom studieløpet har vært avbrutt av diverse sykehusopphold. I disse periodene har det vært ekstra godt å ha SMS i ryggen.

 – Elisabeth har vært min trygghetsbrikke, et bindeledd, tilrettelagt og ordnet, undersøkt og spurt og gjort min hverdag mye lettere, sier en takknemlig Anne Marie.

Elisabeth forteller at Anne Marie var en usikker student i starten som var overbevist om at hun ikke skulle ut i praksis på grunn av sin daværende helsetilstand. Gradvis gjennom studiene har hun opplevd en positiv respons og mestring fra både faglærere og karakterer.

 – Det har vært utrolig givende og gøy å få lov til å heie og støtte henne frem til målet!  Sier Elisabeth.

Anne Marie roser NAV, Elisabeth i Avigo og fastlegen for hjelpen hun har fått.

– Jeg har vært virkelig langt nede, psykisk og fysisk, oppturer og nedturer, men jeg har alltid hatt en heiagjeng! Sier Anne Marie som håper at hun kan komme ut i en jobb som er tilpasset hennes helsetilstand.

– Jeg er helt overbevist om at Anne Marie vil bli en strålende sosionom med et stort hjerte for andre mennesker, sier Elisabeth.