Det er aldri for sent

Torunn er en av våre dyktige ansatte i Bruktbutikken. Etter flere år utenfor arbeidslivet, startet hun på Avigo i en alder av 50 år.

Torunn ansatt i bruktbutikken

Torunn fikk epilepsi i ung alder, og ble etter hvert uføretrygdet på grunn av det. Hun mistet sin mor tidlig, så da ble det naturlig at hun tok seg av hus og hjem etter at hun var ferdig med ungdomsskolen. Hun fikk aldri mulighet til å ta noen utdannelse, men hun har hatt omsorgsoppgaver i hjemmet.

På grunn av epilepsien gruet hun seg etter hvert for å gå utenfor huset i frykt for å få anfall, dette utviklet seg til angst. «Dørstokkmila» ble stadig lengre. Etter hvert fikk Torunn egen familie. Hun tok da selv initiativ til å få hjelp til å håndtere angsten, slik at den ikke skulle være til hinder for hverdagslivet. I en alder av 54 år bestemte Torunn seg for å gjøre noe med situasjonen, sier hun.

«Jeg ville ha noe som var mitt, og tok kontakt med NAV».

Torunn Myrvang

Avigo var en ønsket arbeidsplass. Torunn tok selv kontakt, og fikk fast jobb i varig tilrettelagt arbeid. «Jeg gørrkoser meg på jobb, og ønsker å jobbe her resten av livet», forteller hun.  Hun har ikke gruet seg for å komme på jobb en eneste dag, og merker at jobben gjør henne godt. «Jeg blir pushet i riktig retning av dyktige arbeidsledere, får nye utfordringer, tør å prøve nye ting og vokser på ansvaret jeg blir gitt».

Hverdagen er helt ny på alle mulige måter, og hun liker rutinen jobben gir henne. Torunn gleder seg over en variert jobb, resultater og fremgang i det som gjøres. Aller helst vil Torunn tilbringe ferier og fridager på jobb. Samtidig påpeker hun at det er godt å komme hjem om ettermiddagen, etter en lang arbeidsdag som har gjort henne sliten på en god måte.

«Torunn er en kollega som sprer mye glede rundt seg, både hos kollegaer og kunder. Det er fint å se hvordan hun har fått tro på seg selv og sine ressurser gjennom arbeidsoppgavene og ansvaret hun har fått. Hun er en kjempeviktig ressurs i butikken, og stiller alltid opp med et positivt sinn. Vi er så glad for at Torunn jobber hos oss».

Kari Lise Christensen, arbeidsleder VTA Grimstad

Torunn kunne ønske at hun prøvde seg i jobben tidligere. Den mestringsfølelsen og arbeidsgleden hun viser til i dag, skulle hun gjerne ha kjent på for 30 år siden. «Jeg måtte få troen på meg selv, og er så glad for at arbeidslederne gir meg ansvar og tillit. Jobben i Bruktbutikken har gitt med den mestringsfølelsen og selvtilliten jeg har savnet», sier Torunn.