Kutter 472 mill.: – Kjempe alvorlig

Avigo bekymrer seg over det foreslåtte statsbudsjettet som blant annet innebærer en redusert bevilgning til arbeidsmarkedstiltak på over 472 millioner kroner. – Kjempe alvorlig, sier Bård Hoksrud (Frp) i Helse- og omsorgskomiteen.

Politikerbesok

– Med tanke på arbeidet og innsatsen Avigo gjør, så er det veldig dumt å innføre dette kuttet, sier Bård Hoksrud.

Fredag forrige uke besøkte han Lillesand sammen med Stortingsrepresentant Marius Nilsen og Lillesand Frp.

Et av besøkspunktene på programmet ble lagt til Avigo, hvor Avigo presenterte hva de driver med, statistikk på uføre i landet og i Agder, og uttrykte samtidig stor bekymring rundt regjeringens foreslåtte statsbudsjett for 2023.

– Statsbudsjettet har redusert bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak med 472 millioner kroner. Til tross for at arbeidsledigheten nå er lav så er det de mest sårbare som rammes av dette, sier markedsansvarlig i Avigo, Ingebjørg Schenk.

Høyest antall uføre

– Utenforskapet i regionen Agder er høyest i landet, sier Schenk.

Slik er tallene: I Agder er det 27.853 personer som er registrert som uføre, 14,2% sammenlignet med Oslo 6,2%. I Norge er tallet 10,4 %. I fylket er det også ekstra høy sannsynlighet for å bli ufør.

– Vi står ovenfor en stor utfordring i vår region. Én av ti unge faller utenfor arbeidsliv og utdanning, og ca halvparten av lærlingene fullfører på normert tid. Agder er det fylket i landet med flest unge som mottar økonomisk hjelp fra staten. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

De ønsker seg et utdanningssystem hvor praktisk opplæring skjer i samarbeid med næringslivet.

– Vår erfaring tilsier at mange lærer bedre i praktisk arbeid. Vi kan sikre gode overganger fra skole til jobb gjennom ulike individuelle løsninger. Det er nettopp derfor det er svært uheldig med en reduksjon i statsbudsjettet på 472 millioner kroner til arbeidsmarkedstiltak.

– Må stoppe kuttet

Hoksrud sier etter besøket at dette er noe han og Nilsen skal følge opp på Stortinget.

– Vi må prøve å presse på og få spesielt SV til å skjønne at de må stoppe dette kuttet. Det gjelder ikke bare Avigo i Lillesand, men hele landet. Det er store konsekvenser for dem som prøver å hjelpe folk inn i arbeid, eller tilbake til arbeid, sier han.

– Med å ta bort denne type penger, så blir sjansen mindre for at man når de målene.