Nyheter

Solid vekst etter tøffe år

Etter ett år med kraftige nedskjæringer og to med korona, kan Avigo juble over et svært godt resultat for 2021. – Dette betyr at vi kan få enda flere tilbake i arbeid, sier daglig leder Tone Vareberg.

– Vi fikk oss en trøkk i 2019, da Avigo tapte flere anbud og måtte nedbemanne med 23 ansatte. Så kom koronaen med alle dens konsekvenser. Nå gleder vi oss over å være ute på den andre siden, som et robust selskap med en god og fornuftig drift, sier daglig leder Tone Vareberg.

Hun kom til arbeids- og inkluderingsbedriften i april i år, og er snar med å gi medar-beiderne æren for det gode året bedriften har lagt bak seg. På generalforsamlingen torsdag formiddag kunne hun presentere et regnskap med sterk inntektsvekst og millionoverskudd.

Non-profit

– Jeg er imponert, men ikke overrasket. Vi har så mange dyktige ansatte med høy kompetanse og et stort hjerte for jobben sin. Samtidig er vi forpliktet til å levere. Som en offentlig bedrift som mottar tilskudd fra staten er det veldig betryggende å konstatere at vi forvalter støtten på en så god måte, sier Vareberg.

Som et ideelt, non-profit, selskap går alt overskudd fra Avigo tilbake til driften. Selv om selskapet er i kommunalt eie, er ikke midlene til fri disposisjon for eierkommunene. Tvert imot er bruken av overskuddet lovfestet gjennom Forskrift om arbeidsmarkedstiltak.

– Et godt resultat får direkte betydning for jobben vi kan gjøre i fortsettelsen. Et høyt tall betyr at vi kan skape enda mer og enda bedre arbeidsinkludering. Og det er jo det tallet som virkelig betyr noe – summen av mennesker som kommer i arbeid med vår hjelp, sier Vareberg.

Solgte eiendom

Av årsregnskapet for 2021 kan vi lese at Avigo Arbeid og Inkludering hadde et resultat på hele 10,5 millioner.

5,7 millioner av disse er gevinst av salg av eiendommen på Svåbekk, fra Avigo Arbeid og Inkludering til Avigo Holding. Overdragelsen fant sted i forbindelse med at selskapet ble omgjort til konsern i 2021. Da stilte Nav krav om at holdingselskapet måtte eie bygget, om det fortsatt skulle leies ut til andre deler av virksomheten.

– Egentlig en formalitet, som førte til en regnskapsmessig gevinst til Arbeid og Inkludering. Og som igjen gir et kjempepotensial til å kunne videreutvikle arbeidet, sier Vareberg.

De øvrige 4,8 millionene er resultat av et godt år ikke minst i treavdelingen, og av positive tall over hele linja.

Samfunnsansvar

– I dag har vi en sunn og god økonomi. En stabil, robust drift er helt avhengig av god samhandling med eierkommunene, og årets resultat er et unntak, snarere enn regelen i inkluderingsbedriftene. Men i det resultatet ligger et stort potensial til å opprett-holde og videreutvikle de gode inkluderingstallene, både i Lillesand, Birkenes og Grimstad. At overskuddet forblir i virksomheten betyr at det kommer hele samfunnet til gode, sier Vareberg.

– For hvert menneske som kommer i arbeid, sparer storsamfunnet millioner. Og det er bare verdien man kan regne i kroner og øre. Hos oss er vi opptatt av at menneskene vi hjelper ut i jobb faktisk forblir i arbeid. Fordi målet ikke er pen statistikk, men gode arbeidsforhold som varer. Det koster, men det får alle igjen for, sier hun.

– Vi investerer dessuten mye i kompetanseheving, som er selve bærebjelken i god arbeidsinkludering, og en av årsakene til at Avigo opp igjennom har levert sterke resultater år etter år. Fremover ønsker vi også å utvikle bedre digitale dialogverktøy for å møte nye brukergrupper og et arbeidsmarked som er i kontinuerlig endring, sier Tone Vareberg.

Skrevet av: Heidi Løland-Andersen