Gjev pris til grimstadbedrifter

Syvertsens gartneri, Sørlandslisten og Frivolltun bo- og omsorgssenter har én ting til felles. De hjelper mennesker inn i arbeidslivet, og nå har de fått pris for det.

Mottakere av pris for Godkjent Inkluderingsbedrift. Flakkefossen Hundesenter, Frivoltun bo- og omsorgssenter, Syversen Gartneri, og Sørlandslisten.

– Hos Avigo sier vi at «sammen får vi folk i jobb», og da er det akkurat dette vi mener. For uten gode støttespillere, både i offentlige og private virksomheter, hadde vi ikke fått det til.

Det sier Vibeke Hasselø, leder for fag og kvalitet ved Avigo, som under bedriftens julefrokost sist uke fikk æren av å dele ut den regionale inkluderingsprisen til fire lokale virksomheter, hvorav tre fra Grimstad. Syvertsens gartneri, Frivolltun bo- og omsorgssenter og Sørlandslisten ble alle hedret for sitt arbeid med inkluderende arbeidsliv, sammen med Flakkefossen Hundesenter i Lillesand.

– Viktig pris

Prisen deles ut hvert år, i samarbeid mellom arbeids- og inkluderingsbedriftene Avigo (Grimstad, Lillesand og Birkenes), Jobbklar (Arendal), Varodd (Kristiansand), Mindus (Mandal), Setpro (Setesdal) og Amento (Lister).

– Alle vi som jobber med å få mennesker ut i jobb er helt avhengige av at vi har eksterne arbeidsplasser som ser verdien i å bidra med sine ressurser – og behov. Ved å ta imot mennesker med litt bagasje, som har hatt en lengre og mer kronglete vei, og som trenger noe tilpasning for å få oppleve at de mestrer arbeidslivet, gjør disse bedriftene hele forskjellen. Det er vi utrolig takknemlige for, og den viktige jobben ønsker vi å hedre dem for, sier administrerende direktør i Avigo, Tone Vareberg.

Omsorg og respekt

En av dem Avigo har samarbeidet med i mange år er Syvertsens gartneri på Frivoll.

– Vi har hatt mye dialog både med Syvertsens og Skogheim gartnerier, som begge eies av Ole Martin Hodnebrog. Ole Martin er alltid positiv og legger til rette for at deltagerne våre skal lykkes, enten det dreier seg om oppdrag vi får her på huset eller mennesker som er i kortere eller lengre praksis ute i bedriftene hans, sier Hasselø.

«Hos Ole Martin føler den enkelte jobbsøker seg hørt, forstått og sett. Han bruker tid til å lære opp ansatte som trenger tett oppfølging og er oppriktig interessert i den enkelte. Han kan gi ærlige tilbakemeldinger i vanskelige saker, men gjør det alltid med omsorg og respekt. Det fører til mestring og utvikling hos deltagerne», heter det i juryens begrunnelse.

Rause arbeidsgivere

Det samme sier juryen om Frivolltun bo- og omsorgssenter, som i en årrekke har vært åpne for å ta inn mennesker med ulike erfaringer i praksis:

«På Frivolltun har de sett ressursene som bor i den enkelte, og lagt til rette for vekst og utvikling gjennom tilpassede arbeidsoppgaver og tett oppfølging. Bedriften har også satt av tid til å være først ut i prosjektet «inkluderende jobbdesign», og er nå i ferd med å prøve ut forslag til reorganisering av arbeidsprosesser», lyder det i begrunnelsen.

– Dette var stas! Vi er stolt av å kunne bidra til at mennesker som står utenfor arbeidslivet kan komme inn og prøve seg hos oss. Det er godt å kunne hjelpe hvert enkelt menneske, på individnivå, og å få ta et tak med tanke på de samfunnsmessige effektene, sier avdelingsleder ved Frivolltun bo- og omsorgssenter, Janne Anett Bjelland.

Like forbilledlig mener juryen at inkluderingsarbeidet er hos trevareprodusenten Sørlandslisten. Bedriften beskrives som en raus, trygg tålmodig arbeidsgiver, som tar godt vare på sine ansatte.

– Sørlandslisten har tatt imot mange kandidater både fra Nav og Avigo, og gitt dem verdifull praksis. De har også ansatt flere av våre jobbsøkere de siste årene, sier Hasselø.

– De er opptatt av at kandidatene skal gjøre oppgaver som er formålstjenlige i produksjonen, samtidig som de gir dem tid til opplæring og er fleksible med tanke på deltagerens arbeidstid og kapasitet,

Verst i landet

Også lillesandsbedriften Flakkefossen Hundesenter fikk pris for sitt mangeårige engasjement for mennesker som har havnet utenfor arbeidslivet.

– Bare i Agder er det 42.600 mennesker i alderen 20 til 66 år som står utenfor arbeidslivet. Det er 22,9 prosent av oss – faktisk nesten én av fire. Det er høyest i landet, og sier noe om hvor utrolig viktig dette arbeidet er, sier Tone Vareberg.

– Utenforskap i arbeidslivet er en av de største bekymringene vi har i Norge i dag, og gjør seg spesielt gjeldende i Agder. Derfor er det så bra og så viktig at vi har slike bedrifter, som viser oss at dette er noe vi kan gjøre noe med, sier lillesandsordfører Einar Holmer-Hoven, som overvar utdelingen.