Personlig historie

En god jobbmatch ga Nancy en meningsfull arbeidshverdag

Nancy har kjempet mot psykiske og fysiske utfordringer i en årrekke, og var i arbeidsrettede tiltak hos Avigo i en lengre periode før hun fant sin nåværende arbeidsplass.

Sørlandslisten er en arbeidsplass som tilrettelegger for mine behov, arbeidsgivere som Elin er ikke lett å finne, forteller Nancy. – Det handler om å gi mennesker utenfor arbeidslivet en sjanse. Jobbveileder fra Avigo, Janet Halvorsen, var en god støttespiller gjennom hele prosessen, og hadde troen på meg. De aller fleste mennesker ønsker å føle at de bidrar til samfunnet, men det hender at vi trenger det lille ekstra, sier en smilende Nancy.

På Sørlandslisten ble hun møtt av en administrasjonsleder som er opptatt av å legge til rette for at de ansatte skal få en best mulig arbeidshverdag. Arbeidsgiver Elin Thoresen ser på sin side ansatte som bidrar til et positivt miljø og en lojal stab som ønsker å gjøre en innsats.

– Vi syns det er viktig å være en inkluderende arbeidsplass, og forsøker så langt det lar seg gjøre å rekruttere ansatte gjennom bruk av arbeidspraksis, enten det er via NAV eller en arbeids- og inkluderingsbedrift, forteller Elin Thoresen.

– Vi har gode erfaringer med arbeidsinkludering og ser ressurspersoner som ønsker å få en plass i ordinært arbeidsliv.

Elin Thoresen

Nancy viste interesse for kontorarbeid og lærte dataprogrammer fort. For henne passet derfor administrasjonsjobben på Sørlandslisten midt i blinken. Her legger arbeidsgiver til rette for en fleksibel arbeidshverdag. Nancy har fått støykansellerende headset dekket av NAV for at ikke støy eller mye lyd skal være forstyrrende i hennes arbeidshverdag.

Sørlandslisten er opptatt av bærekraft i alle ledd. De har nylig fått tildelt «Svanemerket», de har installert solceller på taket og satser stort på arbeidsinkludering.

– Det har vært tøft å komme hit, men hadde jeg visst at dette var plassen jeg skulle ende på så hadde veien vært lettere å gå, forteller Nancy.

Jeg blir møtt med forståelse og vennlighet, og opplever en meningsfull arbeidshverdag. Vi har det alle bedre hvis vi bidrar, og man må for all del ikke gi opp.

Nancy