– Et godt sted å jobbe

 Ansatte i Fagmøbler Grimstad uttrykker at butikken er et svært godt sted å jobbe. Arbeidsinkludering er en helt naturlig del av driften og bedriften preges av et trygt og inkluderende arbeidsmiljø.

– Jeg trives veldig godt med å jobbe her, forteller Beate Hansen Synnevåg. Hun hadde arbeidspraksis i butikken i et halvt år, før hun fikk tilbud om kontrakt som tilkallingsvikar. – Det som virkelig betyr noe, er folkene som jobber her. Harald, butikksjefen, sier: «Det viktigste er at du har det godt hjemme, så skal vi tilpasse oss. Det må fungere hjemme for at du kan prestere på jobb». Harald stresser ikke de som jobber her unødvendig, han ser enkeltmennesket og gir oppgaver deretter, forteller hun. – De ansatte får lov til å ta sin plass i butikken og jobbe etter eget tempo.

På denne arbeidsplassen er det fokus på at folk skal ha det trygt og bra når de er på jobb. De som har det bra på jobb, og trives med det de gjør – evner å gi kunder god service. De som gir god service, skaper igjen tillit og trygghet hos kundene.

Beate forteller at hun har opplevd mye press i arbeidslivet før hun fikk jobben hos Fagmøbler Grimstad. – Jeg passer ikke helt inn i tidsrammer, tidspress, jag etter gode resultater og konstant prestering, sier hun. – Det blir mye stress av det, og det går utover kapasiteten og arbeidsevnen min. Det har gjort det vanskelig for meg å passe inn på en arbeidsplass. Men denne arbeidsplassen er annerledes. Den er bygd på gjensidig tillit, og har en god og trygg atmosfære. Flere arbeidsgivere skulle lært av Harald, sier Beate.

Eier og driver av butikken, Harald Berg, forteller at han gjennom årene har hatt flere kandidater inne i arbeidspraksis. En av kandidatene fikk fast jobb etter å ha vært i arbeidspraksis i en kort periode først. Hun har nå jobbet i butikken i 10 år, og svært dyktig i faget. Noe av bakgrunnen for at butikksjefen ønsker å inkludere flere i arbeidslivet, er at han selv har opplevd vanskelig med å få jobb – «Er det ingen som har bruk for meg». Etter et år på videregående skole fant han ikke ut hva han ønsket å gjøre. Det var vanskelig å få innpass i arbeidslivet. Tilfeldighetene førte til at han startet som gårdsgutt noen måneder, før det ble jobb i klesbutikker. I militæret fant han ut at tiden var inne for å ta en utdannelse som kunne brukes mot butikk og kontor. Etter 20 år på kontor åpnet mulighetene seg igjen for å jobbe i butikk, da det ble en ledig stilling i familiens møbelbutikk. Først som ansatt, og de siste 5 årene som eier og driver av Fagmøbler Grimstad på Bergemoen.

Siv Jane har vært ansatt hos Fagmøbler Grimstad i 10 år. Hun ble ansatt etter et jobbsøkerkurs via Avigo. – Jeg stortrives her! Arbeidsmiljøet og kollegaene mine betyr veldig mye. Sjefen vår ser oss og anerkjenner jobben vi gjør, i tillegg til at han bidrar til et godt arbeidsmiljø. Også trives jeg godt med de varierte arbeidsoppgavene jobben byr på.

– Arbeidsinkludering gir oss som arbeidsplass mye, forteller Harald. – Vi får oppleve kandidater som blomstrer etter de har fått opplæring. Det er givende å se når noen opplever mestring i arbeidslivet, og jeg syns det er gøy å følge den enkeltes utvikling. Det skal ikke være farlig å gjøre feil, det er helt menneskelig å gjøre det, men vi skal lære av feilene vi gjør. «Jo flere feil – jo mere gjør du.» Oppfølgingen vi får fra NAV, Avigo og andre, gir oss som en liten bedrift mulighet til å prøve ut mennesker i jobb, og ikke minst gir det menneskene en mulighet til å prøve ut oss som arbeidsplass. I tillegg til at vi har fått god hjelp og oppfølging, avslutter Harald.

Da Marianne begynte i Avigo for tre år siden var hun veldig stille, tilbaketrukket og sjenert. – Det var vanskelig å ta ordet og jeg følte i starten at jeg bare var på besøk. Det tok likevel ikke lang tid før jeg følte meg som en del av gjengen, og ble tryggere på omgivelsene og kollegaene mine. Marcus kan bekrefte det Marianne sier, og poengterer at hun er mye tryggere nå enn da hun begynte hos Avigo. – Hun kom inn som en beskjeden dame som tok lite plass. Hun var usikker, men trivselen kom fort i miljøet og hun ble tryggere på seg selv. I tillegg har hun stor arbeidskapasitet, sier han.

 – Jobben har hjulpet meg til å bli tøffere rett og slett. Jeg tør mer nå enn før, og ikke minst sosialt. Nå kan jeg tulle og spøke med kollegaene mine, det kunne jeg ikke tidligere. Det er stadig nye utfordringer her og jeg prøver å ta de, men noen ting holder jeg tilbake på, sier Marianne.

Det er ingen tvil om at Marianne er en kjemperessurs både sosialt og kapasitetsmessig. Hun er fleksibel og tilpasningsdyktig, det gjør at hun ofte reiser til avdelingen i Lillesand for å bistå der når de har behov for ekstra ressurser. – jeg liker å jobbe med alt her, trives med at jobben er allsidig og gjør gjerne mye forskjellig.