Veien til helsefagarbeider

Magnus Gjørven (30) var innom flere småjobber før han fant ut av hva han ville. Alt fra servitør til museumsvakt, før han tilfeldigvis fikk en praksisplass på Feviktun.

Magnus Gjørven (30) stråler av glede når han reflekterer over sin reise i arbeidslivet og ser frem til den kommende fagprøven som Helsefagarbeider i juni. – Det er ingen dager som er like her, og jeg får oppleve så mye forskjellig i denne jobben. Arbeidet på Feviktun bo- og omsorgssenter har virkelig endret livet mitt på en positiv måte, sier Magnus entusiastisk.

I et nylig intervju i Grimstad Adressetidende, delte Magnus sin opplevelse av mestring og trivsel i jobben sin. Han liker å bli utfordret og får muligheter til å utvikle seg, samtidig som han setter pris på at tempoet kan tilpasse etter behov. Støtte og veiledning har vært avgjørende for han i prosessen, og Magnus er takknemlig for den støtten og hjelpen han har fått, både fra Feviktun og Avigo som støttespillere.

Etter å ha utforsket ulike yrkesveier etter fullført studiespesialiserende på Dahlske videregående skole, fant han endelig sin retning gjennom en praksisplass på Feviktun bo- og omsorgssenter. Han trives med at det er en konkret yrkesretning. Etter å ha søkt sykepleien uten hell, fant Magnus veien til Avigo, hvor han ble tilbudt et skreddersydd opplæringsløp på Feviktun, hvor han trives enormt godt.

MFY – Modulbasert fag- og yrkesopplæring

Magnus tar fagbrevet gjennom modulbasert fag- og yrkesopplæring (MFY). I dette opplæringsløpet får deltakerne mulighet til å ta fagbrev gjennom praktisk modulbasert opplæring i bedrift. Hans tidligere erfaringer og praksis har gjort det mulig for ham å raskt nærme seg fagprøven. Han verdsetter det gode og støttende arbeidsmiljøet på Feviktun, hvor han ikke bare føler seg velkommen, men også verdifull i arbeidet med beboerne. Med fokus på kontinuerlig læring og fagprøve i juni, ser Magnus frem til videre arbeid innen helsesektoren.

Magnus sin suksesshistorie er et resultat av et godt og nært samarbeid mellom Avigo, Feviktun og Grimstad kommune.

God oppfølging

På Feviktun blir Magnus fulgt opp av Anita Sørhaug Jacobsen, som anerkjenner hans positive bidrag og betydningen av å ha menn i helsefagarbeid. Magnus sitt engasjement og positivitet smitter over på kollegene og bidrar til et inspirerende arbeidsmiljø. Han er en viktig del av teamet.

Anita forteller at de har stort fokus på arbeidsinkludering på Feviktun, noe som styrker mangfoldet på arbeidsplassen. – Vi får også et faglig fokus når vi må lære opp nye uten erfaring, og får et skjerpet fokus på egne hverdagsoppgaver på jobb. Det gir oss også to hender ekstra på jobb som kan forenkle arbeidsoppgaver og avlaste, samt at de ofte lærer oss nye ting når de kommer med «friske øyne» og ser ting annerledes enn vi kanskje gjør selv. Det er utrolig lærerikt og gir oss fremtidige gode kollegaer, sier Anita.

Feviktun har flere i praksis, de tar imot videregående elever, praksiselever fra universitetet, språkpraksiselever og personer på arbeidsutprøving fra NAV. De har også noen i praksis som ønsker å prøve ut omsorgsyrke som da har annen yrkeskompetanse. – Vi får et mangfold på jobb som styrker oss i møte med alle typer pasienter, sier Anita.