Kurstilbud til kommune og bedrift

Avigo har lang erfaring innen kurs og opplæring. Vi tilbyr opplæring innen lese og regne, Kompetansepluss og Ekspertbistand.

Hva kan Avigo tilby av kurs?

Opplæring i lese, skrive og regne

Grunnleggende ferdigheter innenfor lesing, skriving, regning, er viktig for å kunne lære og utvikle seg, både i skole, jobb og hverdagsliv.

Kompetansepluss

Kompetansepluss skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Ekspertbistand – oppfølging av sykemeldte

Ekspertbistand i oppfølging av sykemeldte har som mål å minimere langvarige sykefravær, forbedre arbeidsmiljøet, øke produktiviteten og bidra til at ansatte føler seg støttet under en utfordrende tid.

Jobbsøkerkurs – gruppe

Jobbmarkedet endrer seg raskt, og det samme gjør jobbsøkerprosessen. Blant annet blir den digitale søknadsprosessen stadig viktigere. 

Karriereveiledning

Avigo hjelper mennesker til å ta bevisste yrkes- og karrierevalg. Målet med karriereveiledningen er at du skal bli mer bevisst på dine styrker, din kompetanse og dine muligheter, slik blir du relevant og attraktiv i arbeidsmarkedet fremover