– Hos oss skal det være plass til alle

Onsdag denne uka ble Avigo resertifisert blant en av sørlandsbedriftene som jobber aktivt for mangfold og likestilling, i prosjektet Likestilt arbeidsliv.– De siste årene har vist oss at systematisk arbeid for å unngå utenforskap nytter, sier Avigo-leder Tone Vareberg.

Masud Gharahkhani, Arne Thomassen og Tone Vareberg

Sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv er initiert av Agder fylkeskommune, og har som mål å gjøre det enklere for bedrifter å sørge for mangfold og likestilling i egen virksomhet. Avigo har, som én av 15 pionerbedrifter, vært med helt siden oppstarten i 2018.

Fire år seinere taler resultatene for seg, og onsdag ble Avigo igjen sertifisert under en markering på Arendalsuka.

– Vi er stolt over å ha vært med helt siden starten, og er glad for at vi kan fortsette dette viktige arbeidet sammen. Her er vi i godt selskap med en rekke solide sørlandsvirksomheter. Dette forplikter, og vi har sett at det nytter, sier daglig leder ved Avigo, Tone Vareberg.

Klare forbedringer

– Gjennom Likestilt arbeidsliv får vi hjelp til gode rutiner og mulighet til å arbeide målrettet med innsatsområdene forankring, inkluderende arbeidsmiljø, rekruttering og karriere, heltid, livsfase og likelønn. Prosjektet har betydd mye for hvordan vi jobber med veldig viktige problemstillinger, sier Vareberg.

– I dag jobber vi strukturert og aktivt for mangfold og inkludering i alle ledd, og driver et systematisk arbeid for å unngå utenforskap mot mangfold. Vi har forbedret oss på områder hvor vi strevde med å nå målene våre alene, sier hun.

I 2018 pekte Avigo på manglende mangfold i arbeidsstokken og utfordringer knyttet til heltid og deltid som problemområder hvor bedriften ønsket å bli bedre. Gjennom Likestilt arbeidsliv får de hjelp til begge deler.

– I dag har alle våre stillingsutlysninger et klart fokus på inkluderende arbeidsliv. Det skal være tydelig for enhver at vi ønsker et arbeidsmiljø fylt av mangfold, både med hensyn til kjønn, alder, etnisitet, språk, seksuell legning og funksjonsevne – for å nevne noe.  Personlig egnethet vil selvsagt også alltid bli vektlagt hos oss, sier Vareberg.

Tilbyr full jobb

Ved Avigo er det praksis å spørre alle som jobber deltid om de ønsker å øke stillingen sin før det utlyses nye stillinger innenfor samme stillingsbeskrivelse. Dette har ført til at flere har valgt å øke stillingen sin fra 50 til 100 prosent. Lønnspolitikken ved Avigo er for øvrig tydelig: Her er det en selvfølge at man får lik lønn for likt utført arbeid.

– For oss er Likestilt arbeidsliv med på å sikre at vi følger lovverket og gjeldende krav til likestilling. Vi er smertelig klar over at Sør-Norge er dårligst i landet på dette og ønsker å gå foran som et godt eksempel. For en bedrift som i mer enn 30 år har jobbet med å få mennesker tilbake i arbeid, har det alltid vært en forutsetning å jobbe målrettet for mangfold og inkludering, sier Vareberg.

Hun opplever at bedriften er blitt enda bedre, også på individuelle tilpasninger.

– Vi er opptatt av å lytte til hva de ansatte opplever på arbeidsplassen, og sender hver uke ut anonyme spørreundersøkelser til alle som jobber her, med spørsmål om arbeidsmiljø og trivsel. På den måten får lederne bedre innsikt i hvor skoen trykker og hvilke områder de kan forbedre, og selvfølgelig også hva som oppleves positivt i avdelingene, sier hun.

Til evt. faktaboks – dette sier Agder fylkeskommune om Likestilt arbeidsliv:

Likestilt arbeidsliv ble etablert som et pilotprosjekt for sosial bærekraft i 2018 og er i dag en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som ønsker å jobbe aktivt og målrettet med likestilling, inkludering og mangfold på arbeidsplassen. Ordningen eies av Agder fylkeskommune og har en visjon om et norsk arbeidsliv med likeverdig behandling, likeverdige rettigheter og muligheter for alle, uavhengig av faktorer som kjønn, religion, livssyn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Likestilt arbeidsliv kan anses som likestillingens HMS og et faglig fyrtårn for sosial bærekraft. Gjennom sertifiseringen får virksomheter konkrete verktøy som kan bidra til konkurransefortrinn, omdømmebygging og bærekraftig samfunnsutvikling.