ENØK-tiltak i Avigo

Avigo får inntil 4.100.000 kroner til ENØK-tiltak. Her kommer det solceller: Med støtte fra staten skal Avigo i Lillesand blant annet dekke store deler av taket med solceller. – Vi har plass til mye, og regner med å bygge et anlegg på rundt 500 Kwp, sier Halvor Nes. 

Halvor Nes på Avigo Svåbekk

I fjor høst lanserte regjerningen en energistøtteordning for næringslivet. Avigo lagde en plan for energibesparende tiltak på bedriften i Lillesand, og søkte Enova om støtte til tiltakene.

De planlagte investeringene er på til sammen 9,8 millioner kroner. Nå har Avigo fått innvilget 42% støtte til disse tiltakene, tilsvarende 4,1 millioner.

– Vi er kjempefornøyde. Det gjør det veldig mye enklere for oss å «trykke på den store knappen». Det gir oss en mulighet til å gjøre mer, raskere, sier Halvor Nes. I tillegg til å være tjenesteutvikler, har han eieransvaret på Avigo sine bygg.

– Styret vårt har et klart ønske om at vi skal være mer bærekraftige, og investere i mer bærekraftig teknologi. Det er viktig for oss å være med på den grønne omstillingen. Samtidig ønsker vi selvsagt å redusere energikostnadene våre, og gjøre utgiftene mer forutsigbare, sier han.

Solceller og led

– Det største tiltaket er solceller på takene. Vi har plass til mye, og regner med å bygge et anlegg på rundt 500 Kwp, sier Nes.

KWp står for Kilowattpeak, og forteller hvor stor effekt solcellene kan produsere på én time under optimale forhold.

– Nå er vi i gang med å hente inn tilbud på solceller. Det er veldig populært å bygge solcelleanlegg for tiden, så vi er spent på om vi får gjort det i år, eller må vente, sier han.

De skal også bytte ut alle lys som ikke er led-lys.

– Det er vi i gang med allerede, sier Nes.

– Videre skal vi energioptimalisere systemene våre, blant annet med overvåkingssystem og mer automatisering.

Avigo må gjennomføre minst halvparten av tiltakene innen to år. Hvis ikke bortfaller støtten.

– Det skal vi rekke, lover Nes.

Flis og vann

De har et årlig beregnet energiforbruk på over 1 million kWh.

– 60-65 prosent av dette er forbruk av elektrisk strøm, sier Nes.

Resten av energibehovet dekker de i dag med sitt eget flisfyringsanlegg.

– Vi brenner flis og avkapp, som varmer opp vann til kanaler i gulvet, og radiatorer. I kvelder og helger fyrer vi normalt ikke, og bruker litt elektrisk strøm på oppvarming, sier han.

Men flisfyringsanlegget begynner å bli gammelt.

– Derfor har vi også søkt om støtte til væske-til-vann-varmepumpe, altså energibrønn. Dette kommer som en erstatning av, eller et supplement til, flisfyringsanlegget. Her er vi helt i startfasen av prosjekteringen, og har ennå ikke landet på hva som er mest hensiktsmessig for oss, sier han.

– Får vi gjennomført alle tiltakene, har vi beregnet en reduksjon på 500.000 kWh, i årlig innkjøpt strøm. Det er summen av redusert energiforbruk, og økt egenproduksjon av strøm.

Artikkel og bilder er hentet fra Lillesands-posten.