– En stor annerkjennelse

Avigo er som én av fem bedrifter valgt ut til å representere arbeids- og inkluderingsbransjen i et nytt NHO-utvalg.

Tone Vareberg, daglig leder

Arbeidsmarkedet er i endring, og til tross for lave ledighetstall, er andelen som havner lengst utenfor arbeidslivet økende, ikke minst blant de unge. Nå skal et nytt utvalg se på hvordan arbeids- og inkluderingsbransjen best kan jobbe for å møte de nye behovene, og for å styrke sin posisjon i et krevende marked.

Utvalget «Fremtidens bransjefellesskap» er oppnevnt av NHO-foreningen Arbeid & Inkludering. Av 115 medlemsbedrifter, alle med felles mål om å hjelpe flere mennesker inn i arbeidslivet, er Avigo blant de fem som får representere bransjen i det nye utvalget.  Sammen skal de se på hvilke samfunnsmessige drivkrefter som vil prege utviklingen i bransjen, og kartlegge løsninger for mulige fremtidsscenarier.

– Dette er en stor anerkjennelse av arbeidet Avigo gjør, og en fantastisk mulighet til å være med på å peke ut retningen videre. Utvalget skal jobbe frem en strategi hvor målsetningen er å styrke bransjeforeningen og fellesskapet, for å gi medlemmene konkurransekraft og leveringsdyktighet på arbeidsinkluderingsområdet. Dette betyr mye for feltet vårt fremover, sier markedsansvarlig Ingebjørg Schenk i Avigo.

– Vår daglige leder, Tone Vareberg, som representerer Avigo i utvalget, er spesielt opptatt av medvirkning og involvering. Hun kommer til å dra med seg flere inn i dette arbeidet, både fra Avigo og fra andre arbeids- og inkluderingsbedrifter i landsdelen. Sørlandet har fått en svært god representant i henne, mener Schenk.

Leder for utvalget er Iselin Marstrander, administrerende direktør i Nordlandsforskning og øvrige medlemmer er Petter Refsnes (Origod AS i Florø), Dag Atle Meinich-Bache (Fretex), Per Olav Myrstad (Astero i Molde) og Toronn Aasdahl Brunsell (Agena i Elverum).