Bærekraft

Avigo jobber for å være en foregangsbedrift innen arbeidsinkludering og bærekraftig utvikling. Vi er opptatt av å skape et bærekraftig arbeidsliv gjennom å tilby jobbmuligheter for alle. 

Bærekraft i Avigo

Åpenhetsloven

Kontaktskjema åpenhetsloven

Vi har valgt å se til FNs bærekraftsmål i arbeidet vårt. Disse gir et universelt, globalt rammeverk som vi kan knytte målene og bidragene opp mot, og strekke oss etter. 

«Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.» 

God utdanning

Hos Avigo legger vi til rette for kompetanseheving, videreutdanning, fagopplæring og fagbevis. For å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Avigo skal bidra til å gi dem som står utenfor arbeidslivet en mulighet til å bli inkludert. Vi skaper verdifulle arbeidsplasser gjennom kompetanseheving, arbeidsforberedende trening og tilrettelagt arbeid.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Avigo skal være med på å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Dette gjør vi ved å ved redusere mengden restavfall og gjennom ombruk og redesign, både i produksjonen og Bruktbutikken Avigo i Grimstad. Vi skal også bidra til å fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser. Blant annet legger vi føringer for kommunene ved å tilby tjenester gjennom kommunal egenregi.

Samarbeid for å nå målene

Avigo skal fortsette samarbeid med offentlig og privat sektor, og aktivt søke nye samarbeidspartnere.