Bærekraft i Avigo

Avigos mål er å være en foregangsbedrift for arbeidsinkludering og bærekraftig utvikling. Bærekraftig arbeid skapes gjennom å tilby jobbmuligheter for alle. 

Avigo jobber tett med ansatte, kunder og samarbeidspartnere for å være en viktig bidragsyter innen bærekraft.

Gjennom sterke partnerskap klarer Avigo å skape varige endringer som både gagner arbeidslivet og samfunnet på samme tid. 

FNs bærekraftsmål er en viktig del i arbeidet. Disse gir hele organisasjonen et universelt​ globalt rammeverk som Avigo kan knytte målene og bidragene opp mot – og strekke seg etter.