Styret og organisasjon

Avigo er eid av Lillesand, Birkenes, og Grimstad kommune samt Agder Fylkeskommune. Medlemmene i styret representerer eierne våre, i tillegg til at vi har to representanter fra de ansatte.

Styremedlemmer

Styreleder, Linda Hye

Nestleder, Maiken Messel 

Styremedlem, Geir Svenningsen

Styremedlem, Erling E. Hægland

Styremedlem, Trond Are Gjone

Ansattes representant, Kristin Aa. Glamsland

Ansattes representant, Halvor Nes

Styrets årsberetning 2021

Styrets årsberetning 2020