VTA – Varig tilrettelagt arbeid er et tiltak for personer som mottar, eller som forventes å motta uføretrygd og som har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging i arbeidshverdagen. Det er NAV som søker arbeidstakeren inn til Avigo.

Avdelingen for VTA i Avigo

  • Tilrettelegger arbeidsoppgaver i trygge omgivelser
  • Gir god opplæring
  • Følger opp arbeidstaker og gir god veiledning
  • Tilbyr et godt arbeidsmiljø

Tilrettelagte arbeidsoppgaver

Vi kan tilby en rekke tilrettelagte arbeidsoppgaver på Birkeland, i Grimstad og Lillesand. Hovedvirksomhetene er trearbeid, vedproduksjon, sjåføroppdrag, pakking, makulering og montering. I tillegg har vi mulighet å tilby arbeidspraksis i Avigo Barnehage, Allehaande interiør- og klesbutikk, eller andre aktuelle eksterne bedrifter.

Et varig tilrettelagt arbeid er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det er det beste for arbeidstakeren, eller om det er andre tiltak som passer bedre. Eksempler på dette kan være studier eller jobb i en ordinær bedrift.