Varig tilrettelagt arbeid

VTA, eller Varig tilrettelagt arbeid, er et tiltak for deg som mottar, eller som forventes å motta uføretrygd, og som har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging i arbeidshverdagen. Det er NAV som må søke deg inn til VTA hos Avigo.

Tilrettelagte arbeidsoppgaver

Hos oss i Avigo og i VTA -Varig Tilrettelagt arbeid, kan du få en rekke tilrettelagte arbeidsoppgaver både i Lillesand, Birkenes og Grimstad. Hovedvirksomhetene er trearbeid, vedproduksjon, sjåføroppdrag, pakking, makulering og montering. I tillegg kan vi tilby arbeidspraksis i Avigo Barnehage, Allehaande interiør- og klesbutikk, og hos andre aktuelle eksterne bedrifter.

Det tilrettelagte arbeidet i VTA, er ikke tidsbegrenset. Likevel passer vi på å jevnlig vurdere om arbeidet du utfører fortsetter å være det beste for deg, eller om det finnes andre tiltak som passer situasjonen din bedre ettersom tiden går. Kanskje du med tiden vil prøve deg frem i studier eller i jobb i en ordinær bedrift?

Avdelingen for varig tilrettelagt arbeid i Avigo

  • Gir god opplæring
  • Følger opp arbeidstaker og gir god veiledning
  • Tilbyr et godt arbeidsmiljø

Kontakt oss

Navn(Påkrevd)

Våre kontaktpersoner