Trenger du ekstra oppfølging på veien mot et kompetansebevis? I OK kompetanse får mulighet til å ta videregående opplæring i bedrift. Ungdommer i hele Agderfylket kan bli lærekandidat hos OK Kompetanse Agder. Ungdommer som blir tatt inn som lærekandidat blir ansatt i og fulgt opp av  en veileder i Avigo.

Noen av lærekandidatene har sin arbeidshverdag hos eierbedriften de er ansatt i, men de fleste får sin opplæring i en annen ekstern bedrift i privat eller offentlig sektor.

Hvem kan bli lærekandidat hos OK Kompetanse?

For å bli lærekandidat hos OK Kompetanse må man ha ungdomsrett i videregående opplæring, dvs. rett på tre års heltidsopplæring på videregående (denne retten gjelder frem til og med man er 24 år).  Det er din videregående skole som i samråd med deg søker deg inn til OK Kompetanse, etter at Vg1 og Vg1 er fullført. I tillegg må det være planlagt at grunnkompetanse er opplæringsmålet.

Det er Agder fylkeskommune som definerer hvem som tilhører målgruppen. Fylkeskommunen tar utgangspunkt i de som har fulgt modell for grunnkompetanseløp og der det er mulig å se for seg en fast forankring i arbeidslivet etter fullført videregående opplæring.

De fleste lærekandidater hos OK Kompetanse har gått to år på videregående skole før de fullfører sin videregående opplæring ved å være lærekandidat i to år. Ungdom som blir vurdert som kandidater hos OK Kompetanse har definerte behov og hadde rett til spesialundervisning da de var elever.