OK Kompetanse

 For deg som trenger ekstra oppfølging på veien mot et kompetansebevis, finnes OK Kompetanse. Her får ungdom fra hele Agder mulighet til å ta videregående opplæring ute i en bedrift. Alle som blir tatt inn som lærekandidat OK Kompetanse blir ansatt i Avigo og fulgt opp av en av våre veiledere.

Lærekandidat gjennom OK Kompetanse

Det er Agder fylkeskommune som definerer hvem som kan bli lærekandidat. Da tar de utgangspunkt i ungdom som har definerte behov og som har hatt rett på spesialundervisning i grunnskolen. For å bli vurdert må det må være mulig å se for seg en fast forankring i arbeidslivet etter videregående opplæring. De fleste lærekandidater hos OK Kompetanse har gått to år på videregående skole før de fullfører opplæringen ved å være to år ute i en bedrift.

For å bli lærekandidat hos OK Kompetanse må man ha ungdomsrett i videregående opplæring. Det vil si at du har krav rett på tre års heltidsopplæring på videregående skole. (Denne retten har du frem til du er 24 år). Det er din videregående skole som i samråd med deg søker deg inn til OK Kompetanse.

Kontakt oss

Navn(Påkrevd)

Våre kontaktpersoner