Studier med støtte

Er du student og har psykiske helseutfordringer? Da kan Studier med støtte, SMS, bidra med veiledning og tilrettelegging av studiehverdagen din

SMS

SMS er et samarbeid mellom Avigo, Universitetet i Agder og NAV, og tilbys studenter som har studier som et godkjent arbeidsrettet tiltak i NAV.

Det å ha psykiske helseutfordringer kan noen ganger forsterke de vanlige utfordringene man møter som student. I SMS får du oppfølging tilpasset ditt behov, med alt fra praktiske ting til å bli trygg i omgivelsene på studiestedet ditt.

SMS kan hjelpe deg med å:

  • Strukturere hverdagen og studiene
  • Samarbeide med universitetet og støtteapparat
  • Tilby støttesamtaler med fokus på problemløsning, mestring og motivasjon
  • Gruppetilbud hvor man kan treffe andre i samme situasjon
  • Være et talerør inn mot utdanningsinstitusjonen og øvrig hjelpeapparat

Kontakt oss

Navn(Påkrevd)

Våre kontaktpersoner

Kontakt oss

Navn(Påkrevd)