Studier med støtte

Er du student og har psykiske helseutfordringer? Da kan Studier med støtte, SMS, bidra med veiledning og tilrettelegging av studiehverdagen din.

SMS

SMS -Studier med støtte, er et samarbeid mellom Avigo, Universitetet i Agder og NAV, og tilbys studenter som har studier som et godkjent arbeidsrettet tiltak i NAV.

Det å ha psykiske helseutfordringer kan noen ganger forsterke de vanlige utfordringene man møter som student. I SMS får du oppfølging tilpasset ditt behov, med alt fra praktiske ting til å bli trygg i omgivelsene på studiestedet ditt.

SMS kan hjelpe deg med å:

  • Strukturere hverdagen og studiene
  • Samarbeide med universitetet og støtteapparat
  • Tilby støttesamtaler med fokus på problemløsning, mestring og motivasjon
  • Gruppetilbud hvor man kan treffe andre i samme situasjon
  • Være et talerør inn mot utdanningsinstitusjonen og øvrig hjelpeapparat

Kontakt oss

Navn(Påkrevd)

Våre kontaktpersoner

Kontakt oss

Navn(Påkrevd)