Opplæring i lese, skrive og regne

Grunnleggende ferdigheter innenfor lesing, skriving, regning, er viktig for å kunne lære og utvikle seg, både i skole, jobb og hverdagsliv.

Opplæring i grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving og regning

Avigo tilbyr opplæring i grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving og regning. Det tilbys som en opplæringsperiode over 3 måneder med 3 undervisningsbolker i uken, men kan også tilpasses ved behov. Opplæringen skjer både digitalt og ved fysisk oppmøte. Våre pedagoger gir tett oppfølging under hele perioden.

Målet med opplæringen

  • Tryggere på egen lesing og skriving gjennom stavelseslesing
  • Tryggere på egne regneferdigheter
  • Opplæring i strategier og verktøy innen lesing, skriving eller regning
  • Oppleve mestring og få styrket tro på seg selv og egne evner
  • Bryte ned sperrer mot skole og læring – med mål om å stå i jobb eller utdanning

Vi jobber alltid ut ifra tanken om at alle lærer forskjellig, og tilpasser all opplæring til den enkelte. Sammen finner vi frem til den læremåten som passer deg best. Fokuset er at opplæringen skal gi deg en bedre hverdag på jobb eller skole.

Ledige plasser – fortløpende opptak.

Vil du vite mer om dette? Ta gjerne kontakt!

Kontakt oss

Navn(Påkrevd)
Ida Lovisenro