Vasking av plantebord i gartneri.

Samarbeid med NAV

Her finner du som nav ansatt en oversikt over våre tiltak og programmer.

Hva kan Avigo tilby?

Arbeidsforberedende trening

Sammen med deltaker kan vi finne ut hvilke muligheter som finnes, og hva som må til for å komme i jobb, eller utdanning.

Varig tilrettelagt arbeid

Hos oss kan mottakere av uføretrygd få en rekke tilrettelagte arbeidsoppgaver i Lillesand, Birkenes og Grimstad.

Ung Arena

Ung Arena er et arbeids- og aktivitetstiltak for unge mellom 18-30 år som mottar sosialhjelp.

Studier med støtte

I studier med støtte tilbyr vi studenter med psykiske helseutfordringer veiledning og tilrettelegging av studiehverdagen.

Opplæring i lese, skrive, tall og matte

Grunnleggende ferdigheter innenfor lesing, skriving, regning, er viktig for å kunne lære og utvikle seg, både i skole, jobb og hverdagsliv.

OK Kompetanse

OK Kompetanse er et tilbud om ekstra oppfølging på veien mot et kompetansebevis. Her får ungdom fra hele Agder mulighet til å ta videregående opplæring ute i en bedrift.

Vi bidrar gjerne med

  • Karriereveiledning
  • Kartlegging av eventuelle tilretteleggingsbehov
  • Kompetanseheving
  • Arbeidsutprøving
  • Opplæring i grunnleggende ferdigheter

Hva må til for å lykkes?

Vi vil gjøre alt det vi kan for at deltakere skal få det beste tilbudet i form av veiledning, karriereveiledning og opplæring, eventuelt også gjennom kurs i grunnleggende ferdigheter som tallforståelse og matte, lesing og skriving. Vår jobb er å legge til rette for at de skal få all den hjelpen de trenger for å klare det